Parkering

Föreningen äger 17 parkeringsplatser och 8 garageplatser som ligger skyddade för förbipasserande på husets baksida. Platserna hyrs endast ut till medlemmar i föreningen.

Kontakta styrelsen om intresse finns för att hyra parkeringsplats eller garage.

Man kan också ansöka hos kommunen om boendeparkering som ger tillgång till ett stort antal platser i hela området.