brf Palmen logotype
Välkommen till brf Palmen Kontakt

Historik

Fastigheten Palmstedtsgatan 3 A-C

Fram till slutet av 1930-talet bestod Johanneberg just av berg. Luften bedömdes vara den bästa i Göteborg. Man beslutade att bygga hyresfastigheter som framför allt skulle vara tillgängliga för personer med hälsoproblem. Till en början var det inte så lätt att locka människor att bosätta sig så långt från stadens centrum och man erbjöd därför hyresfrihet under några månader. Husen skulle placeras i den riktning de nu står, för att den friska luften skulle blåsa mellan dem. Denna information finns på stadsarkivet.

Johannebergskyrkan stod färdig för invigning 1940, men redan 1938 byggdes vår fastighet i kvarteret Steglitsan.

Fastigheten köptes av Wallenstams fastighetsbolag under 1980-talet och 1988-92 genomfördes en stor renovering, som bla innebar byte av stammar, kök och badrum. Man behöll dock en del av det ursprungliga såsom ekparkettgolv, öppna spisar (som går att elda i) och räcken i etagevåningarna. Huset innehåller 59 lägenheter av varierande storlek mellan 44 och 200 kvadratmeter.

Tiderna förändrades och Johanneberg är numera ett attraktivt område. I slutet av 1990-talet började några boende i huset att fundera över om det fanns en möjlighet att köpa fastigheten i en bostadsrätt. Många förhandlingar hölls med Wallenstams fastighetsbolag utan att man kunde komma överens, framför allt var priset alldeles för högt. Det hela lades på is, men tankarna på ett övertagande levde kvar hos de boende på Palmstedtsgatan 3. Man undersökte hur många som skulle vara intresserade av ett köp och bildade en bostadsrättsförening. Eftersom ärendet drog ut på tiden hann några av de drivande flytta till annat boende, men efter ett par år var övertagandet åter aktuellt och det visade sig att ca 60 % av de boende gärna ville ansluta sig till ett köp av fastigheten. Man kom överens om ett pris och i december 2005 kunde man förrätta invigningen av brf Palmen.

Emaljtavlorna med föreningens emblem, en Palm som sitter vid våra ingångar invigdes i december 2006 lagom till föreningens ettårsdag. Tavlorna skapades och skänktes av Björn Treider som tillsammans med hustrun Nina bodde många år i vårt hus. Björn, som avled 2008, var sedan länge verksam som konstnär.